Scroll Top

İnovasyon Nedir?

İnovasyon kelime anlamı ile yenilik demektir. Ülke ekonomisinin sürdürülebilir bir şekilde büyümesi ve toplumsal refahın artırılabilmesi için temel ögelerden biri İnovasyondur. İnovasyon sadece ekonomik fayda olmanın dışında, geniş bir perspektifle ele alınmalıdır. Verimlilik, kârlılık ve performans artışı sağlayabilmenin anahtar kavramı olan İnovasyonun, ekonomik kalkınmaya yaptığı katkıyla beraber toplumsal refahın ve bireylerin yaşam standartlarının gelişmesinde de öncü bir rol oynadığı söylenebilir.

İnovasyon, bilgiye dayalı bir süreç olmak zorundadır. Yeni bilgilerin üretilmesi, paylaşılması ve yeni teknoloji, ürün/hizmet ve süreçlere dönüştürülmesi zorunluluktur. Bilgi ve enformasyon teknolojilerinin gelişimine bağlı olarak inovasyonun en önemli parçasını oluşturan bilgi, işletmeler ve ülkeler arasında çok kolay ve hızlı paylaşılır oldu. Ayrıca inovasyon alanlarını sadece teknoloji, ürün, hizmet ve süreç olarak düşünmek yerine bunun toplumsal projeleri, eğitimi, yeni hammadde kaynaklarının bulunmasını, yeni pazarları ve örgütsel yapıları kapsadığı görülmektedir.

İnovasyon; sadece yeni fikirlerin, bilgilerin, icatların ve teknolojilerin ortaya çıkarılması demek değildir. Bu yeniliklerin, ticari getirilere dönüştürülmesi gereklidir. Bunun için de, doğru pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve bu stratejilerin verimli bir şekilde uygulanması çok önemlidir.

İnovasyon Riskli midir?

İnovasyon, küçük ve orta düzeyli işletmeler için riskli görülmektedir, oysa bu çok yanlış bir yaklaşımdır. Yeniliklerin sürdürülmesi ve ticarileştirilmesi sürecindeki risklerin, işletmeyi tehlikeli bir duruma sokması alınacak basit ve etkili önlemler sayesinde önlenebilir. Fikri mülkiyetin korunmasına yönelik düzenlemeler ve kanunlar ile yeniliğin taklit edilebilirliğini azaltacak teknik önlemler mutlaka alınmalıdır. Böylece inovasyonun getireceği riskler en alt seviyede tutulabilir.

Lider İhracat, ticari faaliyetlerin gelişmesi ve büyümesi için çok büyük öneme sahip olan inovasyonu, firmanın temel dinamiklerinden birisi olarak kabul etmiştir. Çağımızın gerekliliklerini bünyesinde barındırmayan işletmelerin uzun soluklu sağlıklı bir yapıyı sürdürebilmeleri mümkün değildir. Dolayısı ile, danışmalık hizmeti verdiğimiz küçük ve orta ölçekli firmaların hepsinde, inovasyon sürecinin ihracat ile birlikte sorunsuz ve risksiz bir şekilde ilerlemesi için her türlü çalışmayı yapıyoruz. İnanıyoruz ki, KOBİ’lerimizin her biri, yeniliğe açık ve gelişme sürecinin en önünde yer almaya hazırdır. Birlikte üreterek ve ihraç ederek daha güçlü yarınlara ulaşmak hedefimizdir.

bir yorum bırakın

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Open chat
Nasıl yardımcı olabiliriz?
Nasıl yardımcı olabiliriz?