Scroll Top

Pazarlama İle İlgili Temel Kavramlar 1

Pazarlama, firmaların ürün ve hizmetlerinin satışını sağlamak amacı ile yaptığı pazar araştırması, analizler, tanıtım ve reklamların oluşturduğu ve çok detaylı çalışmaların yapılmasını gerektiren faaliyetlerin tümüdür. Bu faaliyetlerin planlanması ve yönetiminde doğru bir yaklaşım geliştirmek için pazarlama ile ilgili kavramları iyi anlamak gereklidir.

İstekler ve İhtiyaçlar

Pazarlamanın en temel konusu insanların istek ve ihtiyaçlarını doğru analiz ve tespit etmektir. İstek ve İhtiyaç kavramların anlamları ve aralarındaki farkların bilmek firma ve pazarlama için çok önemlidir. Gündelik hayatta çoğu zaman ihtiyaç kavramı yiyecek, içecek, giyim gibi hayatta kalmak için tüketilmesi zorunlu ürünleri, istek kavramı ise bunlar dışında kalan hizmet ve ürünleri tanımlamada kullanılır. Ancak bu anlayış, son derece hatalıdır.

Firmaların, pazarlama ile ilgili bilgi ve becerilerinin artması, ürün ve hizmet satışlarını arttıracağı gibi, toplumsal istek ve ihtiyaçların da karşılanmasını sağlayacaktır. İyi bir pazarlama stratejisine sahip olan firma, değer yaratabileceği fırsatları görür ve bu fırsatları ürün ve hizmetlere dönüştürür.

İhtiyaç, tatmin edilmemiş dürtüler olarak tanımlanabilir. İnsan ihtiyaçları yemek, hava, su, giyinme, eğitim, barınma, eğlence gibi belirli başlıklarda toplanabilir. Bu ihtiyaçlardan bazıları yemek, hava ve su gibi insan yaşamı için zorunlu, bazıları eğitim, eğlence gibi zorunlu olmasa da iyi bir yaşam için gerekli ihtiyaçlar olarak gruplandırılabilir. Abraham Maslowa göre ihtiyaçlar beş gruba ayrılmaktadır. En altta; yaşayabilmek için gerekli olan yemek, su, hava gibi ihtiyaçlar bulunur. Bu ihtiyaçları, güvenlik, sevilme, saygı görme ve kendini gerçekleştirme takip etmektedir. Burada önemli olan, bu ihtiyaçların hiyerarşik bir sırada geliştiğidir. Diğer bir ifade ile kişi karnı aç olduğunda güvenlik ihtiyacının veya arkadaş grubunun ona saygı duymasının önemi olmayacak, sadece o ihtiyacını karşılamayı isteyecektir.

Firmalar, hangi tüketici grubunun hangi istek ve ihtiyaçlarını karşılayabileceğini çok iyi bilmesi gerekir. Çünkü ürünler tek bir istek ve tek bir ihtiyacı değil bir istek/ihtiyaç demetini karşılamaya yönelik olarak tasarlanır. Tüketici ihtiyaçları beş grupta incelenmelidir:

1. Görünen ihtiyaçlar

2. Gerçek ihtiyaçlar

3. Görünmeyen ihtiyaçlar

4. Haz veren ihtiyaçlar

5. Gizli ihtiyaçlar

Sadece görünen ihtiyaçlara odaklanan firmalar, pek çok pazar fırsatının kaçmasına ve zamanla işletmenin pazardan silinmesine neden olacaktır. Pazarlamada ihtiyaç, tatmin edilmemiş dürtülerimiz; istek ise ihtiyaçları karşılayan objelerdir.

Ürünler, tek bir istek ve ihtiyacı karşılamazlar. Firmaların, pazarlanan ürün ile hangi ihtiyaçları ve hangi istekleri karşıladığını iyi tespit etmesi gerekir.

bir yorum bırakın

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.
Open chat
Nasıl yardımcı olabiliriz?
Nasıl yardımcı olabiliriz?